Oblačno, dež
  • 2 °C
  • Oblačno, dež
Reported on:
11. December 2017 - 2:30

01 477 96 00

Namera o sklenitvni neposredne pogodbe

SNAGA Javno podjetje d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 46. člena in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/14) ter v povezavi s tretjo alinejo tretjega odstavka 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l in 14/15 - ZUUJFO) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za sklenitev pogodbe/pogodb o kratkoročnem najemu specialnih tovornih vozil:

  • specialna smetarska vozila različnih velikosti,
  • samonakladalno vozilo,
  • kotalni prekucnik z ali brez dvigala,
  • cestni pometač.

Najemne pogodbe se bo lahko sklepalo po poteku 15 dni od objave namere o sklenitvi neposredne pogodbe na spletni strani SNAGA Javno podjetje d.o.o. (www.snaga.si). Morebitne dodatne  informacije so na voljo pri Jožetu Frelihu, tel. številka: 031-429-692, e-pošta: joze.frelih@snaga.si.  

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj