Oblačno, dež
  • 2 °C
  • Oblačno, dež
Reported on:
11. December 2017 - 2:30

01 477 96 00

Ceniki

Na naših spletnih straneh si lahko ogledate veljavni cenik obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, cenik obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave komunalnih odpadkov v RCERO LJUBLJANA, cenik za odlaganje odpadkov in cenik blaga in storitev.

Izvleček informativnega cenika storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za redni odvoz odpadkov

Prostornina zabojnika
(v litrih)
Končna cena zabojnika za komunalne odpadke
(v evrih za eno praznjenje)
Končna cena zabojnika za biološke odpadke
(v evrih za eno praznjenje)
80 3,3860 0,6293
120 5,0789 0,9440
240 10,1582 1,8880

 Urnik odvozov je določen z letnim načrtom in objavljen na spletni strani Snage ter na računu za redni odvoz odpadkov.

Za uporabnike zabojnikov je mesečni strošek storitve ravnanja s komunalnimi odpadki zmnožek cene izražene v merski enoti EUR/kg, sodila za preračun cene izraženega v merski enoti (kg/mᶟ) in obračunske količine komunalnih odpadkov za posameznega uporabnika izražene v merski enoti mᶟ.

Vrsta vrečke

Velikost vrečk
za odpadke
(v litrih)

Končna cena
(v evrih na vrečko)

Vrečka za MKO 50 2,1163
100 4,2326
Vrečka za BIO 50 0,3933
100 0,7866

Zabojnikov ne morete nadomestiti z uporabo vrečk. Vrečke so namenjene izredni večji količini odpadkov (čiščenje, selitev ipd.).
Za uporabnika tipizirane vrečke je strošek storitve ravnaja z odpadki plačan z nakupom vrečke.

 

Izvleček cenika storitev po naročilu

Vrsta storitve

Merska enota Končna cena za uporabnika (v evrih)
Prevoz odpadkov s samonakladalnim vozilom vožnja 74,33
Prevoz odpadkov s kotalnim prekucnikom vožnja 86,58
Najem zabojnika prostornine do 7mᶾ dan 5,67
Najem zabojnika prostornine nad 7mᶾ dan 8,48
Odvoz zelenega odreza ura 63,62
Pranje zabojnika za odpadke kos 27,21
Zamenjava zabojnika kos 30,16

Izvleček iz cenikov velja za občane občin: MOL, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Medvode, Škofljica, Ig, Velike Lašče, Vodice in Cerklje na Gorenjskem. V vseh cenah je že vključen zakonsko določen DDV.

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj