Jasno
  • 0 °C
  • Jasno
Reported on:
18. Januar 2018 - 10:00

01 477 96 00

Črna odlagališča

Sanacija črnih odlagališč komunalnih odpadkov poteka na javnih in funkcionalnih površinah na osnovi izdanih odločb mestnega Inšpektorata MOL. Manjša odlagališča saniramo sami, za večja (kjer je potrebna gradbena mehanizacija) pa poskrbi prek javnega razpisa izbran izvajalec. Sanacija obsega sortiranje nakladanje,odpadkov, odvoz, tehtanje in odlaganje na odlagališče komunalnih odpadkov Barje.


Skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb smo v letu 2011 sanirali 73 črnih odlagališč.