Jasno
  • -2 °C
  • Jasno
Reported on:
18. Januar 2018 - 9:30

01 477 96 00

Sporočila za javnost

24. 1. 2016

V času, ko je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, lahko Ljubljančani storijo tudi nekaj dobrega za otroke v stiski.

4. 1. 2016

Ker s skupnimi močmi uspešno zmanjšujemo količine odpadkov in s tem nižamo stroške, vsem našim uporabnikom v povprečju vračamo 60 odstotkov decembrske položnice.

23. 11. 2015

Ljubljanska Snaga je prejemnica Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2015 v kategoriji velikih podjetij, skrb za trajnostni razvoj družbe in varovanje okolja pa potrjujeta tudi nedavno pridobljeni standard ISO 14001 in certifikat "LGBT prijazno".

6. 11. 2015

Ta teden je Upravna enota Ljubljana izdala odločbo za začetek dvanajstmesečnega poskusnega obratovanja Regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCE

3. 9. 2015

Gradnja objektov za mehansko-biološko obdelavo odpadkov, ki je najzahtevnejši del projekta RCERO Ljubljana, je v sklepni fazi. Zaključenih je 95 odstotkov gradbenih del, v začetku novembra pričakujejo dovoljenje za začetek poskusnega obratovanja.

15. 7. 2015

Snaga tudi poleti, v času piknikov in obilja sadja ter zelenjave, opozarja na problematiko zavržene hrane.

7. 1. 2015

Ker javno podjetje Snaga pri ravnanju z odpadki dosega odlične rezultate in tako zmanjšuje stroške, je vsem svojim uporabnikom izdalo dobropis v višini decembrskega računa za ravnanje z odpadki. Glavni razlog za dobropis je močno povečan delež ločeno zbranih odpadkov in posledično manjši delež odloženih odpadkov.

17. 12. 2014

Več kot petdeset Snaginih kant je danes v središču Ljubljane protestiralo proti zavrženi hrani. S transparenti s sporočili ” Če smo na ulici, še ne pomeni, da smo lačne!”, ”Site smo zavržene hrane”, ”Dvigni glas proti zavrženi hrani!” so kante mimoidoče opozarjale na naš (napačen) odnos do hrane in jih pozivale k spremembam.

19. 5. 2014

Na četrtkovem dnevu odprtih vrat Snage in Centra ponovne uporabe je direktor Snage Janko Kramžar predstavil odlične rezultate, ki jih na področju recikliranja dosega Ljubljana, in napovedal intenzivno preprečevanje nastajanja odpadkov ter nadaljnje povečevanje ponovne uporabe in recikliranja. Na teh treh aktivnostih temelji Zero Waste (nič odpadkov) družba, direktor Snage pa napoveduje, da bo Ljubljana v kratkem postala prvo glavno mesto osemindvajseterice v mreži Zero Waste Europe. Aktivnosti že potekajo.

17. 3. 2014

Ljubljansko javno podjetje Snaga je danes sporočilo, da s prvim aprilom 2014 znižuje ceno ravnanja z odpadki. Nižji strošek je posledica spremenjenih cen komunalnih storitev, ki jih je Snaga izračunala na podlagi podatkov za leto 2013 in poslovnega načrta za 2014. Vsakoletni izračun cen podjetju nalaga Uredba o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (na kratko Uredba o cenah). Od 1. aprila 2014 dalje bo povprečni strošek ravnanja z odpadki na gospodinjstvo za 10 odstotkov oziroma za evro in pol nižji: povprečna cena na gospodinjstvo v 2013 je bila 9,85 evra, načrtovana cena za 2014 pa je 8,16 evra.

Strani