Jasno
  • 0 °C
  • Jasno
Reported on:
18. Januar 2018 - 10:00

01 477 96 00

O družbi

Javno podjetje Snaga je največje slovensko komunalno podjetje, ki z dovršenim sistemom ločenega zbiranja odpadkov skrbi za celostno ravnanje z odpadki za 390 tisoč občank in občanov v Ljubljani ter desetih primestnih občinah.

Poleg zbiranja in odvoza odpadkov, naše delo obsega tudi obdelavo in odlaganje odpadkov, čiščenje javnih površin, urejanje zelenih površin in otroških igrišč, vzdrževanje javnih sanitarij, plakatiranje in komunikacijo z uporabniki. S sodobnim  sistemom ločenega zbiranja odpadkov od vrat do vrat dosegamo odlične rezultate (analiza Evropske komisije je pokazala, da ima Ljubljana ima najboljši sistem in najvišji delež ločeno zbranih odpadkov med glavnimi mesti EU) in smo vzor drugim evropskim državam, hkrati pa se zavedamo svoje moči in odgovornosti pri spreminjanju vrednot ter navad naših uporabnikov. Zato smo zagnali družbeno odgovorni pobudi 'Enkratno je stvari uporabljati večkratno' in 'Dvigni glas proti zavrženi hrani' in občane spodbujamo, da bi postali odgovorni, premišljeni in kritični potrošniki.