Ni večjih oblakov
  • 4 °C
  • Ni večjih oblakov
Reported on:
21. Oktober 2017 - 6:30

01 477 96 00

Letno poročilo

Letna poročila in poslovni načrti poleg kratke predstavitve podjetja, poročila direktorja in nadzornega sveta vsebujejo podrobno poslovno in računovodsko poročilo o poslovanju ter tudi poročilo revizorja.

Iz poročil je razvidno, kako je podjetje v določenem letu udejanjalo svojo politiko zagotavljanja kakovostnih storitev in koliko je bilo pri tem uspešno.