Oblačno
  • 6 °C
  • Oblačno
Reported on:
23. Oktober 2017 - 4:30

01 477 96 00

Poslanstvo, vizija in vrednote

Naše poslanstvo

  • Trajnostno gospodarjenje z odpadki skladno z »Zero waste« (nič odpadkov) strategijo.
  • Skrb za urejene javne površine z namenom zagotavljanja kakovostnega okolja za življenje.
  • Odgovorno zagotavljanje kakovostnih storitev po meri uporabnikov za primerno ceno.
  • Razvijanje celovitih rešitev ravnanja z odpadki s krepitvijo dolgoročnih partnerstev in z vključevanjem v krožno gospodarstvo.

Naša vizija

Odgovorno na poti v družbo brez odpadkov

Vrednote

Poštenost, solidarnost, dobronamernost, pogum in zanesljivost.