Oblačno, dež
  • 2 °C
  • Oblačno, dež
Reported on:
11. December 2017 - 3:00

01 477 96 00

Zgodovina podjetja

Zametki podjetja Snaga segajo v čas prve svetovne vojne, ko je tedanji Občinski svet Ljubljane ustanovil podjetje Mestne vožnje. Podjetje je po sedežu na Povšetovi ulici kmalu dobilo domače ime Mestna pristava (znano je bilo tudi kot Mestna priprega), osrednji namen njegove ustanovitve pa je bilo izvajanje prevozov za mestna podjetja po Ljubljani.


Konjska vprega na Mestni pristavi, na Povšetovi ulici (leto 1918).

Poleg prevozov, ki so jih do tedaj za visoke cene opravljali zasebniki, so pri Mestni vožnji za podjetja in občinske urade izvajali tudi druga dela, kot so odvoz odpadkov, škropljenje makadamskih cest in pluženje cest. Podjetje se je kmalu lahko pohvalilo z velikim številom konj in vozov, uredili pa so si tudi lastne delavnice - kovaško, kolarsko, sedlarsko in mehanično delavnico.


Smetarsko vozilo - prekucnik (leto 1924).

Razvoj podjetja je bil vselej tesno povezan s potrebami mesta, ki se jim je prilagajala tudi njegova dejavnost. Poleg pobiranja in odlaganja odpadkov so svojo dejavnost razširili na čiščenje javnih površin, vzdrževanje javnih stranišč ter gospodarjenje s kmetijskimi površinami.


Prvo doma izdelano smetarsko vozilo (leto 1963).

Gospodarske in politične razmere v mestu in širše so botrovale spremembam statusa in dejavnosti podjetja. To se je iz Mestnih voženj preimenovalo v TOZD Javna higiena, ki je deloval v okviru Komunalnega podjetja Ljubljana (KPL), leta 1990 pa se je KPL prelevil v Javno podjetje Snaga. Leta 1994 je mesto Ljubljana ustanovilo družbo za upravljanje in gospodarjenje z javnimi podjetji Holding mesta Ljubljana. Snaga je danes del holdinga, s katerim skuša mesto zagotoviti gospodarno in učinkovito izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb v prestolnici.


Snaga z mehanizacijo na Povšetovi ulici (leto 1964).

 

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj