Jasno
  • -2 °C
  • Jasno
Reported on:
18. Januar 2018 - 9:30

01 477 96 00

Čistilna naprava za izcedne vode

Z novo čistilno napravo, ki je v okviru nadgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) začela obratovati 2010, onesnažene izcedne vode biološko in kemično prečistimo, tako da jih lahko spustimo v kanalizacijo. Vse procese spremljajo računalniki, ki jih lahko delavci nadzirajo tudi od doma − če npr. zamaši kateri filter ali se kaj pokvari, sistem takoj pošlje SMS-sporočilo na mobilni telefon. Čistilna naprava dnevno lahko prečisti do 640 kubičnih metrov izcednih voda iz odloženih odpadkov. Tehnološki postopek vključuje biološko čiščenje z dodatno ultrafiltracijo, absorbcijo na aktivnem oglju in selektivno ionsko odstranjevanje bora.


Z novo čistilno napravo smo učinkovito poskrbeli za izcedne vode z odlagališča, ki so potencialen vir onesnaženja podtalnice in vodnih virov.