Oblačno, dež
  • 2 °C
  • Oblačno, dež
Reported on:
11. December 2017 - 3:00

01 477 96 00

Kako je odlagališče zgrajeno?

Na dnu vsakega odlagalnega polja je najprej tričetrtmetrska plast gline, nanjo pa je položena poltretji milimeter debela polietilenska folija z varjenimi robovi, ki preprečujejo pronicanje onesnažene izcedne vode v tla. Odložene odpadke vsak dan sproti prekrivamo s plastjo inertnih odpadkov, ki preprečuje raznašanje odpadkov in zmanjšuje širjenje smradu. Po vsej površini odlagališčnega dna so napeljane perforirane cevi, kamor se iztekajo izcedne vode. Te vode se nato po cevovodih in prek zbiralnih črpališč prečrpavajo na čistilno napravo.

 


Plin, ki se zbira v 'telesu' odlagališča, zbiramo in vodimo po ceveh do bakle, kjer plin zgori.

Na vsakih nekaj deset metrov stojijo navpični kovinski opaži, v katerih se skrivajo zbiralniki odlagališčnega plina (plinjaki). Ti poskrbijo, da v ozračje uhaja čim manj toplogrednih plinov, ki nastajajo pri brezzračnem razpadanju odpadkov. Lani smo jih na Odlagališču Barje zajeli 12 milijonov kubičnih metrov. Ker je v plinu kar za polovico dobro gorljivega metana, tega v plinski elektrarni predelamo v električno energijo. Naša plinska elektrarna z zmogljivostjo štirih megavatov proizvede dobrih 21 milijonov kilovatnih ur električne energije na leto. Poleg »lovljenja« toplogrednih plinov (metan je 21-krat bolj škodljiv od ogljikovega dioksida) zajemamo tudi izcedne vode, ki pronicajo skozi odlagališče. Lani smo jih na čistilni napravi prečistili 127.000 kubičnih metrov.


V čistilni napravi vodo, ki pronica skozi odlagališče, biološko in kemično prečistimo, tako da jo lahko spustimo v kanalizacijo.

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj