Jasno
  • -2 °C
  • Jasno
Reported on:
18. Januar 2018 - 9:30

01 477 96 00

Plinska elektrarna

Na odlagališču s pomočjo zbiralnikov (plinjakov) zajemamo bioplin oz. deponijski plin, ki nastaja pri razkroju odpadkov. Vsako leto zberemo 12 milijonov kubičnih metrov bioplina ki ga v plinski elektrarni predelamo v električno energijo − naša plinska elektrarna z zmogljivostjo štirih megavatov proizvede dobrih 21 milijonov kilovatnih ur elektrike na leto. To zadostuje za preskrbo srednje velike slovenske občine s pet do šest tisoč gospodinjstvi. S pridobljeno energijo odlagališče pokrije svoje potrebe po elektriki, večji delež pa gre v omrežje.


Plinska elektrarna pline, nastale pri anaerobni fermentaciji odpadkov, predela v električno energijo.

Plin, ki nastaja pri anaerobnem razkrajanju biološko razgradljivem delu nenevarnih odpadkov, ki jih odlagamo na odlagališču, imenujemo deponijski oz. odlagališčni plin. Sestavljen je iz 45 do 55 odstotkov metana in 40 do 50 odstotkov ogljikovega dioksida. Poleg metana in ogljikovega dioksida deponijski plin vsebuje tudi vodo, dušik in kisik.
Zaradi negativnega vpliva deponijskega plina na ozračje in podtalnico je njegova uporaba v energetske namene vse bolj pomembna. Izkoriščanje deponijskega plina zahteva sistem za zbiranje plina, ki ga zagotavljamo z ustrezno pokritostjo odpadkov, zajemom plina prek perforiranih cevi, plinskim črpališčem in plinsko elektrarno.