Oblačno, dež
  • 2 °C
  • Oblačno, dež
Reported on:
11. December 2017 - 3:00

01 477 96 00

Podzemne zbiralnice

Podzemne zbiralnice v središču Ljubljane

S podzemnimi zbiralnicami v središču Ljubljane nadomeščamo običajne zabojnike za odpadke, poleg tega pa sproščamo javne površine, lepšamo podobo in večamo prometno varnost v mestnem središču. Prve podzemne zbiralnice smo postavili leta 2008, trenutno pa je v Ljubljani postavljenih 64 tovrstnih zbiralnic. Pri njihovem postavljanju se trudimo, da je največja oddaljenost uporabnikov od zbiralnic 150 metrov.

Zanimivost: 64 podzemnimih zbiralnic nadomesti približno 7725 zabojnikov vseh velikosti in za vseh 5 vrst odpadkov.

Kdo lahko odlaga v podzemne zbiralnice

Podzemne zbiralnice za embalažo, steklo in papir imajo odprtine, zato lahko ločene frakcije vanje odlaga kdorkoli. Drugače je s podzemnicami za mešane in bio odpadke – ti dve sta zaprti s pokrovom, odpiranje pa je mogoče samo s posebno kartico. Ti dve podzemnici sta namreč namenjeni stanovalcem (gospodinjstvom in pravnim osebam), ki dobijo posebno  identifikacijsko kartico za odpiranje, sistem pa to zapisuje, in služita kot osnova za obračun storitev.

Snaga vsak mesec obračuna dejansko število vnosov preostanka odpadkov in dejansko število vnosov BIO odpadkov, vendar ne manj kot šest vnosov preostanka odpadkov in štiri vnose BIO odpadkov. Cena enega vnosa preostanka odpadkov je 1,2700 evra, cena enega vnosa BIO odpadkov pa 0,0787 evra. Mesečni strošek za ravnanje z odpadki za deset minimalnih vnosov (šestkrat odložite preostanek odpadkov in štirikrat BIO odpadke) skupaj z DDV znaša 7,94 evra.

Identifikacijska kartica za odpiranje podzemnih zbiralnic

Identifikacijsko kartico brezplačno dobijo vsi prebivalci oz. gospodinjstva (in pravne osebe) okoliških podzemnih zbiralnic, naročite pa jo tako, da pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 98 82, pišete na e-naslov podzemne@snaga.si ali nas obiščete na Povšetovi ulici 6, vsak torek, med 12. in 16. uro. Na omenjeno številko ali e-naslov se obrnite tudi v primeru, da kartico izgubite ali poškodujete.

Kako uporabljati kartico za odlaganje bioloških in preostanka gospodinjskih odpadkov?

  • Kartico prislonite k čitalcu, ki se nahaja poleg pokrova zbiralnice.
  • Ko čitalec prepozna kartico, se pokrov podzemne zbiralnice avtomatično odpre.
  • V odprtino spustite vrečko z odpadki in nato ročno zaprite pokrov.
  • Če imate več vrečk z odpadki, postopek ponovite. Največja prostornina vrečke je 40 litrov.

Prosimo vas, da odpadkov ne odlagate poleg podzemnic in da odpadkov odložite v ustrezne zabojnike. Morebitne težave pri odlaganju ali reklamacije nam čim prej sporočite na brezplačno številko 080 98 82. Preverite tudi obvestila, ki se izpišejo na čitalcu podzemne zbiralnice. Svoje vnose v podzemne zbiralnice pa lahko spremljate s pomočjo spletne aplikacije.

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj