Jasno
  • -2 °C
  • Jasno
Reported on:
18. Januar 2018 - 9:30

01 477 96 00

Urejanje otroških igrišč

Snaga skrbi tudi za 224 otroških igrišč; od tega jih deset spada v prvo kategorijo (igrišča krajevnega značaja, na katera prihajajo tudi ljudje iz drugih krajev), preostala pa so namenjena predvsem določenim predelom mesta ali okoliškim prebivalcem.

Igrišča so glede na število otrok, ki jih obiščejo, in na zahtevnost vzdrževanja zato razdeljena v tri kategorije:

  • v prvo kategorijo sodijo igrišča, ki so najbolj obiskana in jih zato čistimo vsak dan.
  • V drugi so tista, kjer se igra nekoliko manj otrok in jih je treba urediti dvakrat ali trikrat na teden.
  • V tretjo kategorijo pa sodijo igrišča v soseskah, kjer lastniške razmere niso urejene, zato občina skrbi zanje toliko časa, da se stvari razjasnijo.

Zaradi zastarelosti in neustreznosti igral Snaga na območju Mestne občine Ljubljana vsako leto v celoti obnovi najmanj 15 otroških igrišč. Na igriščih skrbimo za ustreznost igral z rednimi tedenskimi pregledi ter z rednim vzdrževanjem druge parkovne opreme.


Otroško igrišče v Severnem parku je sestavljeno iz igrišča s tobogani in igrišča na temo morja.